Anuk Guerrero Epifanias Inversas D F

 Epifanìas Inversas.
s-Psicorpologia- Arte Acciòn-3
Lynda Moore.

 

Participantes:

Lynda Moore Amore,
Circe Yun
Alfonso Escudero
Paulo Vianna
Banca Velez
Paola Pérez
Gerardo Platas
Ese Chamuko.

s-Psicorpologia- Arte Acciòn-5

 Lynda Moore. Epifanìas Inversas. Performance Art.Mèxico.

s-Psicorpologia- Arte Acciòn-6
s-Psicorpologia- Arte Acciòn-7

 Lynda Moore. Epifanìas Inversas. Performance Art.Mèxico.

s-Psicorpologia- Arte Acciòn-9
s-Psicorpologia- Arte Acciòn-10

 Epifanìas Inversas. Performance Art.Mèxico.7

Anúk Guerrero y Lynda Moore. Epifanìas Inversas. Performance Art.Mèxico. 4

Lynda Moore. Epifanìas Inversas. Performance Art.Mèxico. 4

Anúk Guerrero y Lynda Moore. Epifanìas Inversas. Performance Art.Mèxico. 5

Lynda Moore. Epifanìas Inversas. Performance Art.Mèxico. 5

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez 2

Paulo Vianna, Performer.

Anúk Guerrero, Lynda Moore, Ese Chamuko y Blanca Vélez. Epifanìas Inversas. Performance Art.Mèxico.

Lynda Moore, Ese Chamuko y Blanca Vélez. Epifanìas Inversas. Performance Art.Mèxico.

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez 3

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez 4

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez 5

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez-1

Alfonso Escudero, performer,

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez 7

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez 6

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez 8

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez 10

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez 14

Paulo Vianna Performer.

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez 15

Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore Performers.

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez 18

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez 21

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez 22

Anuk Guerrero, Mario Patiño, Paulo Vianna, Lynda Moore Amoore, Performance Art Mexico, Arte de en Accion Mexico, Circe Yun, Alfonso Escudero, Blanca Velez 25

Paulo Vianna, performer. Mario Patiño, fotografìa 2015. 1